Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica, stran 14247.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZK-C) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica (Uradni list RS, št. 8/95)
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o PUP za plansko celoto B1 – Borovnica, ki določa pogoje za graditev v območjih planske celote, v delu, ki se nanaša na:
– območje urejanja B1S/2, morfološka enota 2A/13 – območje Laze pod železniško progo,
– območje urejanja B1S/4, morfološka enota 2A/12 – območje Laze pod gozdom nad železniško progo,
– območje urejanja B1S/5, morfološka enota 2A/1 – pobočje pod Staro postajo,
– območje urejanja B1S/7, morfološka enota 2A/8 – območje med železniško progo in gozdom, Malence,
– območje urejanja B1S/13, morfološka enota 2a/13 – območje med Borovniščico in regionalno cesto.
2. člen
Spremeni se točka a) 7. člena odloka tako, da se glasi:
»a) Vrste posegov v prostor
Dovoljena je zapolnitvena gradnja posamičnih stanovanjskih stavb in pripadajočih objektov na podlagi soglasja k izdelani idejni zasnovi za posamezen poseg. Soglasje k idejni zasnovi izda Občinski svet Občine Borovnica.«
3. člen
Črta se četrti odstavek točke a) 18. člena odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0013/2011-3/13
Borovnica, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti