Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 13596.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 109/09), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
1. člen
V 3. členu se doda točka 6:
»6. vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave.«
2. člen
V 5. členu, se pod alinejo C) doda točka 3:
»3. vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-26/2011-8
Šempeter pri Gorici, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.