Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4372. Odlok o dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem, stran 13580.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
1. člen
V Odloku o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS, št. 116/08) se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(izredno začasno znižanje najemnine)
Najemnikom, ki so poslovne prostore v lasti Občine Kočevje dobili v najem na podlagi javnega razpisa, se višina najemnine zniža.
Višina najemnine za poslovne prostore iz prejšnjega odstavka se, na podlagi predhodne pisne vloge najemnika, zniža za 20 % najemnine, določene z najemno pogodbo, za obdobje enega leta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim dnem naslednjega meseca po objavi.
Št. 352-5/2008-1200
Kočevje, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.