Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4281. Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest, stran 13296.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagan cenik vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih občinskih prometnih površin, objektov in naprav:
1. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL PO NORMATIVIH
– Redni, občasni in izredni pregledi stanja
cest                       4,12  €/km
– Ročno čiščenje vozišča z odvozom materiala   0,26  €/m2
– Strojno čiščenje vozišč             0,03  €/m2
– Čiščenje vozišč po nezgodi           12,89 €/uro
– Čiščenje vzdolžnega odvodnjavanja pri
objektih                     2,20  €/m
– Krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom –
velikost jame do 1 m2              59,50  €/m2
– Krpanje udarnih jam z vročim asfaltom brez
priprave podlage – vel. jame do 2 m2       32,06  €/m2
– Odrez asfalta z premazom spoja         3,13  €/m
– Rezkanje v debelini 4 cm            5,54  €/m2
– Odkop in odvoz asfalta             6,99  €/m2
– Odkop materiala, odvoz, priprava podlage
in uvaljanje                   7,94  €/m2
– Dobava in ročno vgrajevanje BB8 ali 11
deb. 6 cm                    16,91  €/m2
– Odrez asfalta, izkop jarka, odvoz
materiala, vgradnja tampona z oblikovanjem
mulde, in premaz spoja ter vgradnja asfalta   31,38  €/m
– Ročno krpanje makadamskih vozišč        0,20  €/m2
– Odrez bankin z nakladanjem materiala in
odvozom na deponijo                2,04  €/m2
– Ročno popravilo bankin z dosipavanjem
materiala                     4,49  €/m2
– Strojno čiščenje jarkov z odvozom
materiala na deponijo pri izkopu materiala
do 0,3 m3/m                    3,00  €/m
– Strojno čiščenje jarkov z odvozom
materiala na deponijo pri izkopu materiala
od 0,3 do 0,5 m3/m                4,20  €/m
– Strojno čiščenje zasutih jarkov in izkop
novih, izkopan mat. od 0,5 do 0,75 m3/m in
odvoz na deponijo                 8,47  €/m3
– Strojni izkop jarka z nakladanjem in
odvozom materiala – nov jarek          12,00  €/m3
– Ročno čiščenje jarkov z planiranjem
materiala ob jarku                5,60  €/m
– Ročno čiščenje koritnic, muld, kanalet     0,75  €/m
– Ročno čiščenje koritnic, muld, kanalet v
usekih                      0,99  €/m
– Obsekavanje nad robniki in zidovi        1,10  €/m
– Ročno čiščenje jaškov in peskolovov      25,00 €/kom
– Ročno čiščenje propustov – iztok, vtok     9,20  €/m
– Strojno čiščenje propustov – vtok, iztok
ter odvoz materiala               12,30  €/m
– Strojno izpiranje propustov in praznenje
peskolovov                    54,67 €/uro
– Zamenjava LTŽ rešetk ali pokrovov na
jaških – brez materiala             139,48 €/kom
– Izkop jame, betoniranje droga in montaža
znaka                      55,84 €/kom
– Montaža znaka na obstoječ drog         20,06 €/kom
– Odstranitev znaka               14,61 €/kom
– Odstranitev znaka komplet z drogom       20,06 €/kom
– Strojna košnja rastlinja ob cestah       0,07  €/m2
– Košnja brežin z nahrbtno kosilko        0,30  €/m2
– Obrezovanje in obsekavanje rastlinja      1,20  €/m2
– Obsekovanje rastlinja              1,10  €/m2
– Postavitev snežnih kolov            1,45 €/kos
– Odstranitev snežnih kolov            0,73 €/kos
– Čiščenje prometnih znakov – zimski       5,59 €/kos
– Odstranjevanje snega in poledice ročno     1,03  €/m2
– Nadomestitev smernikov             10,70 €/kos
– Popravilo varnostne ograje na bankini     23,60  €/m
2. CENIK VZDRŽEVALNIH DEL PO OPRAVLJENIH URAH
2.1 OBRAČUNSKE URE DELAVCEV
– komunalni delavec           NK  10,89  €/uro
– komunalni delavec           PK  12,89  €/uro
– komunalni delavec           KV  15,46  €/uro
– komunalni delavec           VKV  17,30  €/uro
– dežurstvo pripravljenost na domu
15 % režijske ure                2,32  €/uro
OPOMBE:
Za izvajanje intervencijskih del se cene iz cenika po točko 2.1 povečajo:
– za delo ob delavnikih od 15–23 ure in ob sobotah    50 %
– za delo ob delavnikih od 23–7 ure in ob nedeljah
ali državnih praznikih                 100 %
2.2 OBRAČUNSKE URE VOZIL
– poltovorna in kombinirana vozila:
v obratovanju                 17,75  €/uro
v uporabi brez delavca             9,25  €/uro
– poltovorno vozilo z dvigalom in šoferjem   25,00  €/uro
– tovorna vozila – kiper s šoferjem
delovna ura                  33,54  €/uro
zimska služba samo s posipalcem        42,46  €/uro
zimska služba komplet s plugom in
posipalcem                   50,31  €/uro
– tovorno vozilo z dvigalom          35,30  €/uro
2.3 OBRAČUNSKE URE DELOVNIH STROJEV IN ORODJA
– rovokopač                  25,04  €/uro
– traktor       – z rotacijsko metlo  35,81  €/uro
            – s prikolico      23,75  €/uro
            – s koso        32,60  €/uro
            – moči nad 64 KW s
            plugom         34,00  €/uro
            – moči nad 64 KW s
            posipalcem       34,00  €/uro
– rotacijski posipalec
soli – za poltovorno
vozilo                     3,29  €/uro
– pometalni stroj               47,41  €/uro
– motokultivator s   brez strojnika
plugom                     6,07  €/uro
– nahrbtna kosilka   brez strojnika      4,05  €/uro
– motorna žaga     brez strojnika      4,96  €/uro
– črpalka vodna    brez strojnika      3,47  €/uro
– razbijalno kladivo –
hidravlično in
električno z delavcem             25,52  €/uro
– agregat 7 kW                 18,32  €/uro
2.4 NAJEM CESTNE SIGNALIZACIJE
– uporaba cestnih zapor in raznih
prometnih znakov               1,25  €/kos/dan
3. CENIK MATERIALA IN STORITEV PODIZVAJALCEV
– na porabljen material in storitve podizvajalcev za redna vzdrževalna dela se obračuna 3 % manipulativnih stroškov
Cene iz cenika so brez DDV-ja.
4. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2012.
Št. 371-29/2011
Ajdovščina, dne 25. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti