Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec, stran 12842.

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Bovec št. 032-1/2010-10. redna z dne 18. 11. 2011 je župan Občine Bovec dne 23. 11. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec
1. člen
V Pravilniku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec (Uradno glasilo, številka 4 z dne 10. 6. 2005, Uradni list RS, št. 55/11) se spremeni 7. člen, ki se po novem glasi:
»V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati in kmetije v naslednjem obratovalnem času:
– restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinoteke vse dni v tednu do 1. ure naslednjega dne, razen ob petkih in sobotah do 2. ure naslednjega dne;
– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne;
– izven strnjenega stanovanjskega naselja brez omejitev;
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev oziroma dlje, kot to določajo zgornje alineje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 306-01/2005
Bovec, dne 23. novembra 2011
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.