Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011

Kazalo

3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d. o. o., stran 10644.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11), 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/98, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02 in 59/06), Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) so Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 21. 6. 2011, Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 20. 7. 2011, Občinski svet Občine Dobrna na seji dne 12. 7. 2011 in Občinski svet Občine Štore na seji dne 21. 9. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d. o. o.
1. člen
V Odloku o spremembah v javnem podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. (Uradni list RS, št. 117/00 in 106/09) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Družba opravlja dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, urejanja in vzdrževanja javnih zelenih površin.
Družba je dolžna za izvajanje navedenih dejavnosti pri pristojnem državnem organu izvesti ustrezno registracijo dejavnosti.«.
2. člen
Črta se 7. člen odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-291/11
Celje, dne 5. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
 
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
 
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost