Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2011 z dne 23. 9. 2011

Kazalo

3187. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 9810.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 58/09 – ZOFVI-H) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je občinski svet na 3. redni seji dne 18. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 112/04, 27/08, 89/09) v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80/101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.4 Izobraževanje odraslih
– M/55.51 Storitve menz
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-03/2011
Odranci, dne 18. februarja 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.