Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2956. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva, stran 9025.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94. odl US, 8/96 in 36/00), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl. US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11) in 17. člena Statuta Občine Lendava – (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB in 48/11) je Občinski svet Občine Lendava v soglasju s svetom Madžarske samouprave Občine Lendava in svetom Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti na 9. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva (Uradni list RS, št. 8/04 in 62/04) se spremeni četrti odstavek 24. člena odloka, ki sedaj glasi:
»Če odhodki presegajo prihodke, svet Zavoda odloči o pokrivanju primanjkljaja. Ustanovitelj in soustanovitelj primanjkljaja ne pokrivata. V primeru primanjkljaja se odloča o zaupnici direktorju in svetu Zavoda.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 01503-0035/2003-šd
Lendava, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost