Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2694. Odlok o razglasitvi mesta in Občine Lendava za »Svetovno prestolnico bograča«, stran 8371.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB in 48/11) je Občinski svet Občine Lendava na 10. seji dne 4. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o razglasitvi mesta in Občine Lendava za »Svetovno prestolnico bograča«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Lendava s tem odlokom razglaša mesto in Občino Lendava za svetovno prestolnico bograča (v nadaljevanju: prestolnica bograča) ter ureja vprašanja simbolov, zastopanja in financiranja v kontekstu promocije turizma.
2. člen
Prestolnica bograča se razglaša z namenom razvoja in promocije turizma, kulinarike in lokalnega gospodarstva. Turizem je v strateškem razvojnem programu Občine Lendava za obdobje 2007–2013 opredeljen kot ena od najpomembnejših gospodarskih panog s širokim spektrom sinergijskih učinkov.
3. člen
Kulinarika kot pomemben element turistične ponudbe z zgodovinsko tradicijo priprave jedi »bograč«, po katerem je Lendava znana že vrsto let, predstavlja temeljno izhodišče za razglasitev Občine Lendava za »Svetovno prestolnico bograča«.
II. SIMBOLI IN ZASTOPANJE
4. člen
Prestolnico bograča zastopajo Občinski svet Občine Lendava, župan občine in izbrana grofica ali grof bograča. Občinski svet lahko povabi k zastopanju ter promoviranju prestolnice bograča častne občane Občine Lendava in ugledne osebnosti iz javnega življenja.
5. člen
Prestolnica bograča ima svoje simbole, ki predstavljajo in promovirajo prestolnico in za katere v organizacijskem, promocijskem in finančnem smislu skrbi Občina Lendava, v sodelovanju z lokalnimi turističnimi subjekti.
Uradni simboli prestolnice bograča so:
– logotip in pečat,
– obeležje na mestni hiši z napisi v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku ter obeležje v mestnem parku,
– spominska knjiga pokroviteljev in podpornikov prestolnice bograča, ki se hrani v mestni hiši,
– uradna receptura za kuhanje bograča, ki ga kot izvirno lokalno kulinarično specialiteto zaščiti sekcija gostincev pri Območni obrtni zbornici Lendava,
– grofica ali grof bograča, ki jo/ga za enoletni mandat izberejo lokalna turistična društva,
– turistično-kulinarična prireditev Bogračfest, ki jo organizirajo in vsako leto izvedejo lokalni turistični subjekti – konzorcij izvajalcev,
– red topničarjev s sedežem na lendavskem gradu,
– kovanec prestolnice bograča.
6. člen
Pri uporabi simbolov prestolnice bograča se uporabljajo pisna navodila oziroma pravila, ki jih objavi Občina Lendava. Pri promociji se morajo upoštevati avtentični etno-kulinarični elementi iz lokalnega okolja tudi takrat, ko se ta izvaja izven lokalnega območja.
III. FINANCIRANJE IN ZAŠČITA SIMBOLOV
7. člen
Organizacijo, razvoj ter promocijo prestolnice bograča z njenimi uradnimi simboli financira Občina Lendava iz naslova prihodkov turistične takse. Razvoj turističnih produktov se financira po principu javno-zasebnega partnerstva.
8. člen
Pisna navodila oziroma pravila, ki določajo način uporabe uradnih simbolov prestolnice bograča, sprejmeta župan in grofica ali grof bograča. Uradni simboli imajo status javnega dobra in se uporabljajo v skladu z navodili, ki jih Občina Lendava objavi na svoji spletni strani. Nadzor nad izvajanjem navodil bo spremljal občinski prekrškovni organ. Kršitelje se kaznuje z javnim opominom ali prepovedjo uporabe simbolov.
9. člen
Posamezne uradne simbole prestolnice bograča zaščitijo lokalni turistični subjekti ob soglasju Občinskega sveta Občine Lendava.
IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Prestolnica bograča in njeni uradni simboli so usmerjeni v promocijo celotne turistično-kulinarične ponudbe lokalnega okolja, ki temelji na izvirnosti, tradicionalnosti in sonaravnosti. V tem kontekstu je pomembna zlasti promocija lendavskih vin, ekološko pridelane hrane in zdraviliškega turizma.
11. člen
Občinski svet Občine Lendava bo vsaj enkrat letno obravnaval informacijo o organizacijskih, razvojnih in promocijskih dosežkih prestolnice bograča ter njenih učinkov na razvoj turizma v širšem okolju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0004/2011
Lendava, dne 5. julija 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.