Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2682. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 8351.

Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 22/09, 16/10, 47/10 in 34/11) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. seji dne 29. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00, Uradni list RS, št. 53/08 in 94/09).
2. člen
V 2. členu odloka pod točko »a/ Osnovna šola Stična« se v drugi alineji četrtega odstavka številka »47« nadomesti s številko in črko »1a«.
3. člen
V besedilu prvega odstavka 11. člena se doda nova tretja alineja, ki se glasi: »56.290 Druga oskrba z jedmi;«, ostale alineje navedenega odstavka pa se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100-0003/1997-5
Ivančna Gorica, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost