Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

259. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka, stran 685.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/09, 51/10 in 84/10), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) ter 87. in 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99 in 55/06) je Občinski svet Občine Pivka na 3. redni seji dne 26. 1. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Pivka
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99 in 55/06).
2. člen
V šesti alineji 59. člena poslovnika se beseda »pet« črta in nadomesti z besedo »sedem«.
3. člen
V 22. členu poslovnika se doda nov drugi odstavek ki se glasi:
»Vabilo s predlogom dnevnega reda se skupaj z gradivom posreduje v fizični ali elektronski obliki. V primeru, da so izpolnjeni pogoji za nemoteno elektronsko komuniciranje, lahko občinski svet s sklepom določi, da se gradivo posreduje le v elektronski obliki.«.
Sedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
4. člen
V 23. členu poslovnika se za sedanjim četrtim odstavkom doda nov peti odstavek ki se glasi:
»Vabilo s predlogom dnevnega reda se skupaj z gradivom posreduje v fizični ali elektronski obliki. V primeru, da so izpolnjeni pogoji za nemoteno elektronsko komuniciranje, lahko občinski svet s sklepom določi, da se gradivo posreduje le v elektronski obliki.«.
Sedanji peti odstavek postane nov šesti odstavek.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2011
Pivka, dne 26. januarja 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost