Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

248. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin, stran 674.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 125. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Tolmin na 3. seji 25. 1. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Tolmin
1. člen
(1) V vseh alinejah prvega odstavka 68. člena se za besedo »šteje« doda beseda »praviloma«.
(2) V peti alineji prvega odstavka 68. člena se beseda »pet« nadomesti z besedo »sedem«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2010
Tolmin, dne 26. januarja 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost