Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta, stran 5227.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) in 23. člena poslovnika Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 115/04 in 132/06) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 6. redni seji dne 5. maja 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta
1. člen
V Pravilniku o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta se spremeni naslov pravilnika tako, da se naslov črta v celoti in se ga nadomesti z novim besedilom: »Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter - Vrtojba«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– predsedniku in članu komisij, svetov in sosvetov, ki jih imenuje občinski svet«.
Črta se besedilo sedme alineje in se ga nadomesti z besedilom:
»– predsedniku in članu komisij svetov in sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje župan«.
Črta se besedilo šeste alineje in se ga nadomesti z besedilom:
»– predsedniku in članu delovnega telesa občinskega sveta«.
Vrstni red alinej se spremeni tako, da peta alineja postane druga.
3. člen
Besedilo 9. člena se črta v celoti in se ga nadomesti z besedilom:
»Predsedniku delovnega telesa občinskega sveta, komisij, svetov, sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada 2 % plače župana za vsako udeležbo na seji.
Članu delovnega telesa občinskega sveta, komisij, svetov, sosvetov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada 1 % plače župana za vsako udeležbo na seji.«
4. člen
Besedilo 10. člena se črta v celoti in se ga nadomesti z besedilom:
»Občinskim funkcionarjem, zaposlenim v občinski ali medobčinski upravi, pogodbenim sodelavcem občine, zaposlenim v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, sejnina po prejšnjem členu ne pripada.«
5. člen
Besedilo 14. člena se črta v celoti in se ga nadomesti z besedilom:
»Sklep o izplačilu za člane občinskega sveta, predsednika in člana delovnih teles, komisij, svetov, sosvetov, krajevnih odborov, podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sklep o izplačilu županu, podžupanu, poveljniku in članu civilne zaščite, predsedniku in članu komisij svetov, sosvetov in delovnih teles, ki jih imenuje župan, podpiše župan. Sklep o izplačilu predsedniku in članu nadzornega odbora podpiše predsednik nadzornega odbora. Sklep o izplačilu predsedniku in članom občinske volilne komisije podpiše predsednik občinske volilne komisije.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2011-15
Šempeter pri Gorici, dne 5. maja 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti