Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

751. Akt o spremembi koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke in spremembe koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke, stran 2104.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06), prvega odstavka 11. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Tabor na 25. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
A K T
o spremembi koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke in spremembe koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke
1. člen
S tem aktom se spremeni Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke (v nadaljevanju: Koncesijski akt) in Sprememba koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke (v nadaljevanju: Sprememba koncesijskega akta).
2. člen
V prvem odstavku 1. člena koncesijskega akta se v točki 1.1. besedilo »parc. št. 1188/6« dopolni z besedilom »in 1195/16«, v točki 1.2. se parcela št. »1195/5« zamenja z »1195/15« in v točki 1.3. se parcela št. »1195/5« zamenja z »1195/16«.
3. člen
V 6. členu Koncesijskega akta se besedilo »po postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na Portalu javnih naročil, v Uradnem listu Evropske skupnosti in spletnih straneh Občine Tabor.« zamenja z besedilom », v skladu z veljavno zakonodajo«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena Koncesijskega akta se besedilo »1188/6 in 1195/5« zamenja z besedilom »1188/6, 1195/15 in 1195/16«.
5. člen
V prvem odstavku 4. člena Spremembe koncesijskega akta se besedilo »V prvem odstavku 3. člena« zamenja z besedilom »V tretjem odstavku 5. člena«.
6. člen
Ostala določila Koncesijskega akta in Sprememb koncesijskega akta ostanejo nespremenjena.
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost