Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5719. Odlok o ukinitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče, stran 16840.

Na podlagi tretje alineje 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prve alineje 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče (Uradni list RS, št. 52/03 in 93/07), 16. člena Statuta Občine Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 3. redni seji 22. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o ukinitvi javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
1. člen
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, kot ustanoviteljica javnega zavoda, Zavoda za mladino Zreče, sprejme odlok o prenehanju delovanja javnega zavoda, zaradi ukinitve.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha delovati javni zavod, Zavod za mladino Zreče, s sedežem Cesta na Roglo 11j, 3214 Zreče.
Javni zavod, ki je bil dne 29. 9. 2003 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, pod vložno številko Srg 1062/2003, preneha delovati z dnem uveljavitve tega odloka.
2. člen
Zaposlenim, ki so v rednem delovnem razmerju v javnem zavodu, začne z uveljavitvijo tega odloka teči odpovedni rok.
Mandat organov javnega zavoda in mandat vodje zavoda preneha z dnem uveljavitve tega odloka.
3. člen
Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob uveljavitvi odloka, se po poplačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljico, Občino Zreče. Premično premoženje javnega zavoda se prenese na ustanoviteljico, Občino Zreče.
Občina Zreče kot ustanoviteljica v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka sproži postopek za likvidacijo javnega zavoda pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju.
4. člen
Odlok začne veljati s 1. 1. 2011, vendar ne pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-4/2010-7
Zreče, dne 22. decembra 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost