Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5552. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16522.

Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 2. seji dne 15. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V četrtem odstavku 6. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10) se za besedo Čepno doda: », Suhorje«.
2. člen
V 7. členu odloka se besedilo »kartografskem delu veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Pivka za obdobje 1986–2000« nadomesti z naslednjim besedilom »grafičnem prikazu izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 79/10), Karta 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Št. 9000-2/2010
Pivka, dne 15. decembra 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.