Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5400. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010, stran 16296.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06 in 14/07), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09, 48/10) je Občinski svet Občine Zavrč na 39. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2010.
2. člen
Iz proračunske rezerve se zagotovijo finančna sredstva za odpravo posledic neurja – poplave zaradi močnih padavin iz leta 2010. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »230200 – rezerva za naravne nesreče« v višini 19.700,00 EUR.
Sredstva se porabijo za izdelavo:
– geološko-geomehanskih poročil s projektno dokumentacijo za plazove: na JP 983221 Belski vrh-Matevžev hrib in na LC 483 061 Turški vrh-Hrastovec.
Sredstva se porabijo tudi za ureditev cest, bankin, muld in sanacijo večih manjših plazov.
3. člen
O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po neurju bo občinskemu svetu podano poročilo pri zaključnem računu proračuna za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati s sprejemom na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2009-038
Zavrč, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost