Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4756. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec, stran 13599.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09 in 14/10 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 1. redni seji dne 27. 10. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Bovec
1. člen
Prva alineja 34. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) se spremeni tako, da se glasi:
»1. Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2010
Bovec, dne 27. oktobra 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost