Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec, stran 13101.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96,18/98, 36/00 in 127/06) in statutov občin je Občinski svet Občine Braslovče na 25. seji dne 23. junija 2010, Občinski svet Občine Polzela na 22. seji dne 17. junija 2010, Občinski svet Občine Prebold na 31. seji dne 3. junija 2010, Občinski svet Občine Tabor na svoji 27. seji dne 24. maja 2010, Občinski svet Občine Vransko na 24. seji dne 22. junija 2010, Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne 19. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec (Uradni list RS, št. 6/97, 63/01, 112/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev,
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in članom, ki so bili izvoljeni v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0007/2008
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
Prebold, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Tabor, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost