Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010

Kazalo

3654. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2010, stran 10050.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 ZUKN), 17. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-UPB1, (Uradni list RS, št. 114/05, 90/07 in 102/07), 18. in 119. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09) in 10. člena Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 13/09) je Občinski svet Občine Ljutomer na dopisni seji 3. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2010
1. člen
Za odpravo posledic naravne nesreče neurja s točo 16. 6. in 4. 8. 2009 se iz sredstev proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 151.600 EUR.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve iz 1. člena tega odloka se namenjajo odpravo posledic naravnih nesreč v mesecu juniju in avgustu 2009 za sanacijo občinskih cest.
3. člen
Sredstva se črpajo v skladu z roki zapadlosti obveznosti do izvajalca sanacije cest.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843/2010-10
Ljutomer, dne 3. avgusta 2010
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.

AAA Zlata odličnost