Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3613. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010, stran 9919.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02, 127/06 in 14/07), 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) in 5. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 (Uradni list RS, št. 105/09) je Občinski svet Občine Vojnik na 32. redni seji dne 29. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2010.
2. člen
Iz proračunske rezerve se zagotovijo finančna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki »4020120 – proračunska rezerva«, v višini 74.637 EUR.
Sredstva se porabijo za izdelavo:
– projektne dokumentacije izvedenih del sanacije plazu na cesti Frankolovo–Črešnjice, plaz 2 in 5,
– projektne dokumentacije gradbenih del za sanacijo plazov na cesti v Lipo, plaz pod stanovanjsko hišo Vizjak v Razgorju in plaz pod stanovanjskim objektom Ranč Kaja in Grom v Razgorju,
– sanacija temeljev na mostu na lokalni cesti v Višnji vasi,
– sanacija temeljev in podpornih sten na mostu na javni poti v Želče,
– sanacije plazov na javni poti na relaciji Vojnik–Dobrotin (pri Rošer), na cesti v Tomaž ter cesti v Lipo (proti Lukman).
Sredstva se porabijo tudi za ureditev cest, bankin in muld.
3. člen
O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po neurju bo občinskemu svetu podano poročilo pri zaključnem računu proračuna za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost