Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2984. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 8089.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) in je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 20. redni seji dne 24. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 17/08).
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
(1) Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:
- krme za divjad;
- semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah;
- druge ukrepe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
(2) V proračunu Občine Črna na Koroškem se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
(3) Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
(4) V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta.
3. člen
(1) Upravičenci sredstev tega odloka so lovske družine - koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Občine Črna na Koroškem.
(2) Sredstva posameznemu upravičencu so enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-0002/2010
Črna na Koroškem, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti