Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2698. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul, stran 7456.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 - UPB3 in 45/08) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 26. seji dne 20. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Horjul se imenujejo:
- za predsednico: Bevc Štefanija, roj. 1950, Lesno Brdo 22, 1354 Horjul
- za namestnika predsednice: Simič Jure, roj. 1978, Vrzdenec 40, 1354 Horjul
- za članico: Helena Rožnik, Na Vovčne 46, roj. 1949, 1354 Horjul
- za namestnico članice: Vrhovec Katarina, roj. 1965, Žažar 8a, 1354 Horjul
- za članico: Logar Doroteja, roj. 1978, Vrtna ulica 16, 1354 Horjul
- za namestnika članice: Kozjek Jožef, roj. 1966, Vrtna ulica 3, 1354 Horjul
- za člana: Sečnik Davorin, roj. 1975, Ljubljanska cesta 84, 1354 Horjul
- za namestnico člana: Bizjan Jožefa, roj. 1984, Podolnica 17, 1354 Horjul.
II.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
III.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul, objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/06 in 99/06.
IV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-2
Horjul, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost