Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2683. Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009, stran 7437.

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 - UPB in 17/08, 58/08, 80/08), 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 - popr., 59/09, 96/09, 4/10) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 35. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009
I.
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci Miri Šömen za leto 2009, v višini 75,3% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost.
Redna delovna uspešnost za leto 2009 se ravnateljici vrtca v letu 2010 izplača v višini 3/12 letnega zneska.
II.
Ta sklep velja z dnem sprejetja.
Št. 032-01/2010-35-488/IV
Beltinci, dne 15. junija 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.