Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2261. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, stran 6655.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 26. redni seji dne 28. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad Občine Gornji Petrovci kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci, ločeno zbirajo prejemki za izgradnjo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Občina Gornji Petrovci zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka;
– namenskih sredstev občin podpisnic pogodbe o sofinanciranju izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«;
– namenskih sredstev državnega proračuna;
– od prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Občine Gornji Petrovci.
Župan Občine Gornji Petrovci mora najmanj enkrat letno poročati podpisnikom pogodbe o sofinanciranju izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B«, o združevanju sredstev, o upravljanju in razpolaganju s sredstvi proračunskega sklada.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za obdobje izgradnje projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B« in preneha z njegovo izgradnjo.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2010-5
Gornji Petrovci, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti