Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1082. Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010, stran 3439.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 32. seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010
1. člen
3. člen se spremeni tako, da se za 4. točko doda 5. točka, ki se glasi:
»5. Drugi z zakonskimi akti določeni namenski prihodki.«
2. člen
V drugem odstavku 4. člena Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010 (Uradni list RS, št. 21/09) se tretji stavek spremeni tako, da se za besedo med spremeni in doda besedilo: »proračunskimi uporabniki Uprava, Skupna občinska uprava in Režijski obrat v posebnem delu proračuna ter o prerazporeditvah pravic porabe sredstev izplačanih na podlagi Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odloka o plačah funkcionarjev med proračunskimi uporabniki župan, nadzorni odbor in občinski svet v posebnem delu proračuna.«
3. člen
Črta se 16. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-1/2010-72
Šempeter pri Gorici, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti