Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 15076.

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in naslednji) ter 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 30. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 48/98 in 96/08 – v nadaljevanju odlok) se v tretjem odstavku 2. člena besedilo pod označbo b) spremeni tako, da se glasi: »Enota vrtec, v katero sodijo vrtec Škofljica, vrtec Lavrica, dislociran oddelek javnega vrtca (Gratova ulica 19, Škofljica) in vrtec Lanovo.«
2. člen
Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev«.
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu, in sicer iz matične šole dva predstavnika, iz Podružnične šole Želimlje in Podružnične šole Lavrica en skupni predstavnik in dva predstavnika vrtca. Predstavnik obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik iz tiste podružnice, ki nima predstavnika staršev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2009
Škofljica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost