Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4650. Akt o spremembi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke, stran 14208.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06), prvega odstavka 11. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP) je Občinski svet Občine Tabor na 6. dopisni seji dne 7. 12. 2009 sprejel
A K T
o spremembi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke
1. člen
S tem aktom se spremeni Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke (v nadaljevanju: Koncesijski akt).
2. člen
V naslovu Koncesijskega akta se črta beseda »koncesijski«.
3. člen
V četrtem členu Koncesijskega akta se beseda »zasebni« zamenja z besedo »javni« in beseda »koncesijskega« se zamenja z besedo »javnonaročniškega«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »štiri« zamenja z besedo »dva« in beseda »člane« zamenja z besedo »člana«.
V prvem odstavku 5. člena se besede »javnozasebnega partnerja« zamenjajo z besedami »javnozasebnega partnerstva« in beseda »koncesijskem« se zamenja z besedo »javno-zasebnem«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 7. člena se beseda »koncesijskem« zamenja z besedami »javno-zasebnem«.
6. člen
Ostala določila Koncesijskega akta ostanejo nespremenjena.
7. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 60304/2009-1
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost