Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009

Kazalo

4073. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, stran 12550.

Na podlagi prvega odstavek 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
1. člen
Vsebina 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Odlok) (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
a) v svet OŠ Stična
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih delavcev
– matične šole v Ivančni Gorici           2 člana,
– podružnične šole v Višnji Gori           1 član,
– vseh ostalih podružničnih šol            1 član,
– upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev;  1 član.
b) v svet OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
– iz vrst učiteljev, strokovnih in svetovalnih    4 člani,
delavcev
– upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev   1 član.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok in ob smiselni uporabi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU-UPB1/ (Uradni list RS, št. 42/07, 23/09 – Odl. US: U-I-268/06-35).
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100-0003/1997-4
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti