Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

4007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., stran 12191.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) 516. in 517. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01), 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/04), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06) in 16. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06), je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 26. 11. 2008, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 17. redni seji dne 4. 12. 2008, Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni seji dne 27. 11. 2008, Občinski svet Občine Kozje na 18. redni seji dne 20. 11. 2008, Občinski svet Občine Rogatec na 14. redni seji dne 5. 11. 2008 in Občinski svet Občine Podčetrtek na 18. redni seji dne 6. 11. 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/98, 72/99, 118/05 in 75/08) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se odslej glasi:
»Osnovni kapital podjetja je 171.470,15 EUR.
Osnovni kapital podjetja je sestavljen iz:
– 76.590,00 EUR, ki predstavlja bilančno vrednost podjetja po delitveni bilanci med občinami ustanoviteljicami javnega podjetja in iz
– 94.880,15 EUR, ki predstavlja naknadno vplačane denarne vložke občin ustanoviteljic javnega podjetja v sorazmerju z deleži, kot so bili določeni v delitveni bilanci.«
2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 8. člena se za številko »1997« doda besedilo »in naknadno vplačani denarni vložki posamezne občine«.
V 1., 2., 3., 4., 5., 6. točki v prvem odstavku 8. člena se:
besedilo »3.140,19 EUR« nadomesti z besedilom »7.030,28 EUR«,
besedilo »6.280,38 EUR« nadomesti z besedilom »14.060,55 EUR«,
besedilo »8.118,54 EUR« nadomesti z besedilom »18.175,84 EUR«,
besedilo »6.510,15 EUR« nadomesti z besedilom »14.574,96 EUR«,
besedilo »32.474,16 EUR« nadomesti z besedilom »72.703,34 EUR«,
besedilo »20.066,58 EUR« nadomesti z besedilom »44.925,18 EUR«.
3. člen
Besedilo 25. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Podjetje je dolžno uskladiti družbeno pogodbo in statut podjetja s spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti Občine Bistrica ob Sotli, Občine Kozje, Občine Podčetrtek, Občine Rogatec, Občine Rogaška Slatina in Občine Šmarje pri Jelšah.
Po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic objavi župan Občine Rogaška Slatina spremembe in dopolnitve tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2008-01
Rogaška Slatina, dne 4. decembra 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost