Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10. 11. 2009

Kazalo

3961. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu, stran 12099.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 127/06), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 107/07 – Odl. US, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 27. redni seji 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
1. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu (Uradni list RS, št. 68/08) tako, da se glasita:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– štiri strokovne delavca iz matične šole,
– enega delavca administrativno-tehničnih služb.«
2. člen
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2008-41/1
Dravograd, dne 29. oktobra 2009
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost