Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2009 z dne 30. 10. 2009

Kazalo

3833. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas, stran 11674.

Na podlagi 148. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO in 70/08) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 26. redni seji dne 13. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas (Uradni list RS, št. 64/00).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032 0/26-4/2009-7a-s
Trnovska vas, dne 13. oktobra 2009
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.