Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009

Kazalo

3688. Odlok o določitvi in imenovanju ulice na območju Občine Vojnik, stran 11163.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS), Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 26. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o določitvi in imenovanju ulice na območju Občine Vojnik
1. člen
1. Na območju Občine Vojnik, v Krajevni skupnosti Vojnik se imenuje nova ulica »Ulica Janeza Žige Popoviča«, ki obsega območje vzhodnega dela Obrtno poslovne cone Arclin. Potek osi nove Ulice Janeza Žige Popoviča poteka pravokotno na Celjsko cesto na Z in vzporedno s Cesto talcev na V.
2. Objektom, ki imajo dostop iz »Ulice Janeza Žige Popoviča«, se določijo nove hišne številke.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije izvede po uveljavitvi tega odloka vse spremembe v Registru prostorskih enot v skladu z določili Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08).
3. člen
Kritje stroškov izdelave in namestitve napisne table z imenom Ulica Janeza Žige Popoviča zagotovi Občina Vojnik.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2009/3
Vojnik, dne 29. septembra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost