Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2009 z dne 9. 10. 2009

Kazalo

3485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, stran 10768.

Na podlagi 21., 49.a, 49.b, 49.c, 49.č, 49.d, 50.a. in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) 2. odstavka 45. člena in 49. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4 in 17/08), 2. člena zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 18. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – ZIN-UPB1), 26. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1) ter Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02), Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Sevnice (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo), so Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli, na 19. seji, dne 11. 6. 2009, Občinski svet Občine Brežice, na 22. seji, dne 22. 9. 2009, Občinski svet Občine Krško, na 32. seji, dne 29. 6. 2009, Občinski svet Občine Radeče, na 18. seji, dne 15. 6. 2009 in Občinski svet Občine Sevnice, na 22. seji, dne 22. 6. 2009, sprejeli,
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
1. člen
V naslovu se Odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/08) spremeni in glasi:
»Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.«
2. člen
V besedilu odloka se ime organa »Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica« zamenja z imenom »Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica« v ustreznih sklonih.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-11-1
Bistrica ob Sotli, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
Št. 032-7/2007
Brežice, dne 22. septembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 010-8/2008-O300
Krško, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
Št. 900-5/2008-5
Radeče, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.
Št. 061-0002/2006
Sevnica, dne 22. junija 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti