Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2078. Odlok o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 6002.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenujejo naslednje ulice:
1. Ameriška ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste s Kodrovo ulico odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča Argentinske ulice.
2. Francoska ulica – ulica je proti vzhodu prva naslednja ulica vzporedna z novo poimenovano Ameriško ulico in poteka od gradbene meje na severni strani Dvorane-A proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice.
3. Italijanska ulica – ulica se začne v krožišču Argentinske ulice in se nadaljuje v isti smeri kot novo poimenovana Ameriška ulica do krožišča novo poimenovane Španske ulice.
4. Hrvaška ulica – ulica poteka na vzhodnem robu novo poimenovanega trga Aleje mladih ob objektu City parka od gradbene meje na severni strani in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice.
5. Moskovska ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste z Ulico Gradnikove brigade odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice.
6. Španska ulica – ulica se v južnem krožišču na Bratislavski ulici odcepi proti jugozahodu in poteka vzporedno z Letališko cesto in Argentinsko ulico do križišča z Industrijsko cesto.
– na novo imenujeta trga:
1. Latinski trg – trg je osrednji odprti prostor pravokotne oblike z večjo stranico v smeri nadaljevanja novo poimenovane Italijanske ulice med objekti Zare, Argentinske restavracije in Emporiuma.
2. Trg mladih – trg je osrednji odprti prostor med Dvorano A in City parkom, pravokotne oblike s krajšima stranicama med novo poimenovano Francosko in Hrvaško ulico in z daljšo stranico vzporeden z Argentinsko ulico.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje določa pristojni upravni organ republiške geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, table spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb, fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 253-219/2009-9
Ljubljana, dne 25. maja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost