Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2009 z dne 26. 5. 2009

Kazalo

1910. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Osilnica, stran 5540.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 17. redni seji dne 15. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Osilnica
1. člen
V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 39/02) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Priznanja Občine Osilnica so:
– naziv častni občan Občine Osilnica,
– kip Petra Klepca,
– plaketa Občine Osilnica.«
2. člen
Naslov poglavja »II. KIP PETRA KLEPCA« se spremeni tako, da se glasi: »II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE OSILNICA«, 8. člen pa se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Naziv častni občan Občine Osilnica je najvišje priznanje Občine Osilnica in je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in ustvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju, ugledu in promociji občine.«
3. člen
V poglavju »II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE OSILNICA« se doda dosedanji 10. člen, ki postane 9. člen.
4. člen
Naslov poglavja »III. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE OSILNICA« se spremeni tako, da se glasi »III. KIP PETRA KLEPCA«, dosedanji 9. člen postane 10. člen in se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Kip Petra Klepca je priznanje Občine Osilnica in se lahko podeli za pomembne dosežke in zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in na področju drugih človekovih ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
Poleg kipa Petra Klepca se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2009-2
Osilnica, dne 15. maja 2009
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti