Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2009 z dne 22. 5. 2009

Kazalo

1824. Odlok o prenehanju Odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje in Odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, stran 5422.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 13. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o prenehanju Odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje in Odloka o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje (Uradni list RS, št. 87/97, 20/98, 69/98) in Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje (Uradni list RS, št. 42/00, 69/00, 35/01), v nadaljevanju Odloka.
2. člen
Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, javni gospodarski zavod, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, kateri se podeli neposredna koncesija za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in gospodarjenja z javnimi objekti.
3. člen
Do sklenitve koncesijskih pogodb za javne službe, ki so opredeljene z Odlokoma iz 1. člena, se glede pravic in obveznosti ustanovitelja do javnega gospodarskega zavoda in poslovanja javnega gospodarskega zavoda določbe Odlokov še naprej uporabljajo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-00001/2009
Celje, dne 13. maja 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost