Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1544. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota, stran 4764.

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 21. seji dne 8. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom Občina Moravske Toplice naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja prenaša na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Moravske Toplice opravljal strokovna dela in naloge na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnikom o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ odločanja v primeru pritožbe na prvostopenjsko odločbo, je župan Občine Moravske Toplice.
5. člen
Finančne in druge obveznosti v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta Občina Moravske Toplice in Center za socialno delo Murska Sobota uredila s posebno pogodbo.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00005/2009
Moravske Toplice, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost