Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2009 z dne 24. 4. 2009

Kazalo

1457. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani, stran 4591.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 21. seji dne 15. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/08) se spremeni 20.b člen tako, da glasi:
»Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja iz različnih enot, področij dela, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine, turistično informacijski center ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, turistično informacijskega centra, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njihovo delo.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0010/2008-4
Dol pri Ljubljani, dne 16. aprila 2009
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost