Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1341. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje, stran 4257.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 18. redni seji dne 9. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Občini Gorje z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Gorje in ceste med naselji v Občini Gorje in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v naseljih Občine Gorje z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Gorje in med naselji v Občini Gorje in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Gorje znaša 11.756 m (11,756 km).
5. člen
Lokalne mestne ali krajevne ceste (LK) v Občini Gorje so:
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Gorje znaša 511 m (0,511 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Gorje in med naselji so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Gorje znaša 26.876 m (26,876 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 23. 12. 2008.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-5/2009-2
Zgornje Gorje, dne 9. aprila 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost