Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4527. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica, stran 13943.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40. in 41. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB6) Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00, 60/06), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) sta Občinski svet Občine Ribnica v skladu z 82. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) na 11. redni seji dne 16. 10. 2008 in Občinski svet Občine Sodražica v skladu s 15. členom Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) na 11. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejela
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica (Uradni list RS, št. 88/01 in 119/07).
2. člen
Na koncu prvega odstavka 7. člena se namesto pike postavi vejico in nadaljuje z besedno zvezo: »Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2008-502
Ribnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
Št. 00201-5/2001
Sodražica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost