Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore, stran 2608.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet Občine Štore na 7. redni seji dne 5. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore (odlok objavljen v Uradni listu SRS, št. 2/88) ter spremembe in dopolnitve v Uradni listu RS, št. 49/97, 111/06 in 138/06). Natančneje se spreminjajo spremembe in dopolnitve odloka, objavljene v Uradnem listu RS, št. 138/06, v nadaljevanju: sprememba odloka.
2. člen
Naslovu 16. člena spremembe odloka (tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih objektov in naprav) se doda črka b, tako da se po novem naslov dela člena glasi: »16.b člen (tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih vodov in naprav)«.
3. člen
Delu člena 16.b člen (tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih vodov in naprav) se doda stavek: »Dopustna je opustitev cestnega priključka na regionalno cesto Štore - Svetina - Laško na jugovzhodni strani območja ureditve G, kolikor se zmanjša gostota poselitve na tem območju (gradnja dveh ali enega večstanovanjskega objekta).«
4. člen
Pred del člena 16. b člen (tolerance v poteku in umestitvi infrastrukturnih vodov in naprav) se dodata člen in podčlen s tekstom:
»16. člen
(tolerance)
16.a člen
(tolerance v umestitvi objektov)
V območju prostorske celote G je dopustna tudi gradnja enega ali dveh večstanovanjskih objektov, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije dokaže, da je takšna rešitev zasnove prostorske celote boljša ali ima manj škodnih vplivov na okolje. V primeru manjše zazidanosti je dopustno spremeniti lokacijo posameznega večstanovanjskega objekta, vendar ne izven območja obravnavane prostorske celote in ne na traso povezovalne ceste skozi območje prostorske celote G.«
5. člen
V 20. členu spremembe odloka (zaporedje izvajanja del) se iz prvega stavka točke 1. Prostorska celota G črta del besedila: »povezovalno cesto skozi območje,«.
6. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 46500-0028/2005-30
Štore, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost