Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6331. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče, stran 18522.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 18. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Pirniče (Uradni list RS, št. 16/97) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon in ta odlok.«
2. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-25/07
Medvode, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost