Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6182. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije, stran 17883.

Na podlagi 136. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98, 86/99 – odl. US, 49/03 in 41/04 – ZVO-1) se v 1. členu preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|VODOTOK   |Kota zgornje|  Kota  | Bruto | Potencialna |
|      |  vode  | spodnje |potencial| energija dela|
|      | (m.n.m.) |  vode  |  (kW) |  vodnega  |
|      |      | (m.n.m.) |     |  telesa  |
|      |      |      |     | (MWh/leto) |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SKOPIČNIK  |252,85   |178,97   |16    |140      |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|TBIN    |480,00   |380,00   |157   |1.375     |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|KORITNICA  |345,00   |299,70   |213   |1.866     |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|PRODARJEVA |735,00   |435,00   |162   |1.418     |
|GRAPA    |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|VELUNJA   |510,26   |507,36   |3    |26      |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|MISLINJA  |711,30   |698,00   |52    |455      |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|MIRTOVIŠKI |281,00   |257,35   |58    |508      |
|POTOK    |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SAVA    |581,95   |577,00   |534   |4.678     |
|DOLINKA   |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SAVA    |565,35   |532,00   |3860   |33.814    |
|DOLINKA   |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|SAVA    |530,30   |524,35   |689   |6.036     |
|DOLINKA   |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|RUPOVŠČICA |400,50   |392,00   |42    |368      |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|BOHINJSKA  |602,58   |517,00   |2653   |23.240    |
|BISTRICA  |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|TOPLA    |770,00   |691,00   |194   |1.699     |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|RAJTERBAH  |980,00   |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|KLEMENOVA  |1005,00   |      |     |       |
|GRAPA    |      |      |     |       |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|ZADNJA SORA |      |781,80   |56    |497      |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
|KNEŽA    |332,00   |222,50   |2503   |21.926    |
+------------+------------+-----------+---------+--------------+
                               «.
2. člen
V 8.c členu se na koncu tretjega odstavka črta besedilo », ki obratuje več kot 10 let«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-127/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0216
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost