Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 17865.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 23/04, 120/05, 95/06 in 52/07), se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
V 8. členu se na koncu tretjega odstavka črta besedilo », ki obratuje več kot 10 let«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Koncesionarji, ki upravljajo hidroelektrarno na delu vodnega telesa z zaporednimi številkami od 239 do 245 s seznama iz nove Priloge uredbe, začnejo plačevati za koncesijo 1. januarja 2008 v višini 4,2% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane elektrike.
4. člen
(1) Za koncesionarje iz prejšnjega člena določi višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2008 Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na podlagi podatkov o električni energiji, ki so jo v hidroelektrarnah na delih vodnih teles z zaporednimi številkami od 239 do 245 s seznama iz nove Priloge uredbe oddali v javno električno omrežje v letu 2007.
(2) Podatke o v javno električno omrežje oddani električni energiji v letu 2007 mora koncesionar iz prejšnjega člena predložiti agenciji najkasneje do 31. januarja 2008.
(3) Če koncesionar iz prejšnjega člena agenciji ne predloži podatkov iz prejšnjega odstavka, se za višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2008 uporabijo podatki ministrstva, pristojnega za energijo, o proizvodnji električne energije kvalificiranih proizvajalcev električne energije za leto 2007.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-129/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0205
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost