Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

4365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, stran 11916.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 7. seji dne 19. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
1.
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07) se na koncu besedila doda:
»Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku uveljavlja še za območje parcel št. 3799/1, 3799/2, 3799/4, 3810, vse k.o. Radohova vas, parcel št. 3112/22, 3112/3, 3682/3, vse k.o. Kal in parcele št. 598/1, k.o. Parje, v obsegu kot jih določa zemljiški kataster na dan sprejema tega odloka.«.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-7/2007
Pivka, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.