Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2007 z dne 18. 9. 2007

Kazalo

4276. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, stran 11702.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 18. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na dopisni seji dne 6. in 7. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Štore v času volilne kampanje za vse državne volitve.
2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine.
Stalna plakatna mesta v lasti Občine Štore se nahajajo:
– v naselju Lipa (2 plakatni mesti);
– v naselju Štore (1 plakatno mesto);
– v naselju Kompole (1 plakatno mesto);
– v naselju Svetina (1 plakatno mesto).
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja največ en plakat velikosti B 2, na vsakem od zgoraj navedenih plakatnih mestih.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki so navedena v 2. členu tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb drugih objektov ali zemljišč.
4. člen
Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno najprej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti občinski upravi Občine Štore, ki izda dovoljenje za plakatiranje.
Pooblaščena oseba občinske uprave bo dostavljeni propagandni material namestila na stalna plakatna mesta v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji.
5. člen
Za vsa ostala vprašanja, k niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
6. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določila 9., 10., 11., 12. in 13. člena Odloka o plakatiranju v Občini Štore (Uradni list RS, št. 54/05).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0002/2007-1
Štore, dne 13. septembra 2007

AAA Zlata odličnost