Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2007 z dne 17. 8. 2007

Kazalo

4004. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše za izvedbo volilne kampanje v sklopu rednih volitev predsednika republike, stran 10549.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 2. člena Navodila o zagotavljanju možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Ruše (MUV, št. 18/02) ter 17. člena Statuta Občine Ruše (MUV, št. 5/99 in 18/00) javno objavljam
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše za izvedbo volilne kampanje v sklopu rednih volitev predsednika republike
I.
(pisna vloga)
V skladu z Navodilom o zagotavljanju možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Ruše (MUV, št. 18/02) pozivam organizatorje volilne kampanje, da najkasneje do 12. 9. 2007 posredujete na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, pisno vlogo za pridobitev brezplačnih plakatnih mest, dodatnih plakatnih mest oziroma vlogo za postavitev lastnih plakatnih mest.
Predmetna vloga mora v primeru plakatiranja na lastnih plakatnih mestih vsebovati tudi osnovne podatke o le-teh (vrsta, velikost, število in lokacije postavitve), mapne kopije z vrisanimi lokacijami objektov ter soglasja lastnikov oziroma upravljavcev zemljišč, stavb ter drugih objektov, na katerih bodo locirana obravnavana plakatna mesta.
II.
(brezplačna plakatna mesta)
Za brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje se namenijo veliki (jumbo) panoji v upravljanju podjetja Metropolis Media d.o.o. in sicer po ena plakatna površina v naseljih Bistrica ob Dravi, Bezena in Ruše.
Uporaba brezplačnih plakatnih mest bo možna s 24. 9. 2007.
Plakati kandidatov oziroma list bodo na posameznem panoju nameščeni po zaporedju, ki bo določeno z žrebom. Žrebanje bo v torek, 18. 9. 2007 ob 12. uri, v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše (sejna soba).
III.
(spoštovanje predpisov)
Organizatorji volilne kampanje morajo pri nameščanju plakatov ter plakatnih mest upoštevati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ruše (MUV, št. 37/99, 8/01) ter Navodila o zagotavljanju možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Ruše (MUV, št. 18/02).
Št. 041-1/2007
Ruše, dne 10. avgusta 2007
Župan
Občine Ruše
Vili Rezman l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina