Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007

Kazalo

2836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti hitro zamrznjenih živil, stran 7308.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti hitro zamrznjenih živil
1. člen
V pravilniku o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 117/02 in 46/06) se v 1. členu v oklepaju črta besedilo ''z vsemi spremembami'', za zaklepajem pa doda vejica in naslednje besedilo: ''zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/107/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi direktive 89/108/EGS glede hitro zamrznjenih živil za prehrano ljudi in Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja živil zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 411),«.
2. člen
V Prilogi se za besedilom »v slovaščini: ‘hlbokozmrazené’« doda naslednje besedilo:«
»v bolgarščini: бързо замразена,
v romunščini: congelare rapidă.“.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-20/07
Ljubljana, dne 29. maja 2007
EVA 2007-2711-0057
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost