Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2808. Spremembe Statuta Občine Pivka, stran 7204.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 16. in 131. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) ter 84. in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99 in 55/06) je Občinski svet Občine Pivka na 5. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Pivka
1. člen
V Statutu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01 in 110/05) se v prvem odstavku 1. člena in drugem odstavku 2. člena ime naselja »Jurišče« nadomesti z imenom »Juršče«.
2. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-5/2007
Pivka, dne 30. maja 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost